انواع رژیم

بازگشت وزن

در صورتی که یک سوم تا دوسوم از وزن کاهش یافته شما بعد از حدود یک سال از کاهش وزن، اضافه شود و یا در صورتی که بعد از گذشت 5 سال تمام وزن کاهش یافته برگردد بازگشت وزن گفته می شود.
اگر در دسته افرادی هستید که رژیم های مختلف را امتحان کرده اید یا اگر برای هر مناسبتی تازه به فکر کاهش وزن و کم کردن وزنتان میکنید احتمال اینکه در دسته بازگشت وزن قرار بگیرید زیاد است.
سرعت کاهش وزن در بروز بازگشت وزن بسیار اهمییت دارد به طوریکه اگر در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی وزن کم کنید قطعا به زودی وزنتان افزایش یافته و باعث بروز عوارض زیادی خواهد شد.
تبعیت از رژیم های غذایی نامناسب که گروهی از موادغذایی مفید و مورد نیاز بدن در آن حذف شده باشد به احتمال زیاد شما را در معرض بازگشت وزن و عوارض ناشی از آن قرار خواهد داد.
افرادی که قبل از اتجام هرگونه جراحی وزنشان را در مدت زمان کم کاهش میدهند نیز امکان بازگشت وزن دارند. پزشکان قبل از هر جراحی در صورت داشتن اضافه وزن، توصیه میکنند که فرد وزنش را کم کند اما افراد تصور میکنند باید در مدت کوتاهی تمامی وزنشان را کاهش دهند اما در اصل منظور این است که فقط به اندازه 10 درصد وزن کاهش یابد زیرا احتمال عوارض بعد از جراحی را کاهش میدهد.
امار بازگشت وزن در افرادی که از داروهای لاغری و جراحی های زیبایی برای کاهش وزن استفاده کرده اند نیز بسیار بالا است زیرا عموم افرادی که به دنبال جراحی های لاغری می روند از رژیم های کاهش وزن زیادی استفاده کرده اند اما نتیجه نگرفته اند و خسته شده اند اما به این فکر نکردند که بعد از جراحی نیز باید سبک زندگی شان را تغییر دهند در غیر این صورت وزن بیشتر از قبل برمیگردد.
البته عوامل دیگری در بروز این اتفاق نقش دارند که تمامی این عوامل در فرم وضعیت شناسی لتوسا قرار دارد.
از جمله اهداف اصلی لتوسا این است که افراد را بر اساس فرم وضعیت شناسی تشخیص دهد که در گروه بازگشت وزن قرار دارند یا خیر و رژیم مناسب برای این افراد را تنظیم کند.

about

© 1402 تمام حقوق محفوظ است.


logo-samandehi