تعرفه پکیج ها

0 تومان

55 هزار تومان

یک ماهه

 • یک برنامه رژیم درمانی برای مدت 30 روز
 • امکان تغییر نوع غذا تا 24 ساعت بعد از دریافت رژیم غذایی
 • پشتیبانی از طریق sms هر 15 روز یکبار
 • امکان پاسخگویی به سوالات از طریق واتساپ یا تیکت
 • امکان ثبت وزن در نمودار پیشرفت وزنی

178 تومان

143 هزار تومان

سه ماهه

13% تخفیف

 • سه عدد برنامه رژیم درمانی مجزا برای مدت 90 روز
 • تنظیم برنامه های رژیم درمانی بصورت مجزا و در زمان خود
 • امکان تغییر نوع غذا تا 24 ساعت بعد از دریافت هر رژیم غذایی
 • پشتیبانی از طریق sms هر 15 روز یکبار
 • امکان پاسخگویی به سوالات از طریق واتساپ یا تیکت
 • امکان ثبت وزن در نمودار پیشرفت وزنی
 • امکان مشابه سازی نوع غذا با رژیم های دیگر (مخصوص خانواده)
شروع کنید

0 تومان

280 هزار تومان

شش ماهه

15% تخفیف

 • شش عدد برنامه رژیم درمانی مجزا برای مدت 180 روز
 • تنظیم برنامه های رژیم درمانی بصورت مجزا و در زمان خود
 • امکان تغییر نوع غذا تا 24 ساعت بعد از دریافت هر رژیم غذایی
 • پشتیبانی از طریق sms هر 15 روز یکبار
 • امکان پاسخگویی به سوالات از طریق واتساپ یا تیکت
 • امکان ثبت وزن در نمودار پیشرفت وزنی
 • امکان مشابه سازی نوع غذا با رژیم های دیگر (مخصوص خانواده)

178 تومان

528 هزار تومان

یک ساله

20% تخفیف

 • دوازده عدد برنامه رژیم درمانی مجزا برای مدت 360 روز
 • تنظیم برنامه های رژیم درمانی بصورت مجزا و در زمان خود
 • امکان تغییر نوع غذا تا 24 ساعت بعد از دریافت هر رژیم غذایی
 • پشتیبانی از طریق sms هر 15 روز یکبار
 • امکان پاسخگویی به سوالات از طریق واتساپ یا تیکت
 • مشاوره تلفنی
 • امکان ثبت وزن در نمودار پیشرفت وزنی
 • امکان مشابه سازی نوع غذا با رژیم های دیگر (مخصوص خانواده)
شروع کنید

© 1402 تمام حقوق محفوظ است.


logo-samandehi